top of page

Inschrijvingsprocedure

 

 1. Download het inschrijfformulier via onderstaande link.
  klik hier het inschrijfformulier van ATC te downloaden

   

 2. Print het formulier uit.
   

 3. Vul het formulier met blokletters in.
   

 4. Lever het formulier in bij de barman in het clubgebouw.

 

 

 

Contributie vanaf 1 september 2022

ATC – Jaarcontributie

Junior             t/m 17 jaar (peildatum 1 juli)            € 105,=

Senioren        vanaf 18 jaar (peildatum 1 juli)        € 155,=

 

NTTB-Bondsbijdragen per 1/1 2022

Basistarief voor alle leden (kalenderjaar)     € 20,00 (d.i. € 5,00 per kw)
 

Competitie toeslag   Jeugd t/m 17 jaar € 18,00 per halfjaarscompetitie
                                                                                                              

Competitie toeslag   Senioren € 27,50 per halfjaarscompetitie                                 

Het verenigingsjaar van ATC loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar. De contributie wordt elk jaar in september in één jaarbedrag gefactureerd, dat in termijnen betaald mag worden. De factuur bestaat uit de ATC-contributie + NTTB basislidmaatschap + eventueel NTTB competitietoeslag. ATC berekent het NTTB basislidmaatschap voor het komend kalenderjaar tegen het tarief van het lopend jaar. De NTTB competitietoeslag wordt voor een jaar (najaar +voorjaar) berekend aan het lid tegen het najaarstarief. Nieuwe leden betalen het lopend NTTB-tarief.
Bij opzegging binnen het ATC seizoenjaar wordt de NTTB-bijdrage op kwartaabasis terugbetaald.

ATC heeft een eigen clubgebouw waaraan veel onderhoud nodig is. Daarom wordt aan elk seniorlid gevraagd zich in te zetten (als vrijwilliger) voor de club. Als het lid dit niet wil of kan, dan wordt er een bijdrage van € 45,= per jaar in rekening gebracht.

Opzeggingen van het lidmaatschap moeten altijd door de leden zelf (of ouders) schriftelijk (mag per E-mail) doorgegeven worden aan de penningmeester, die ook de ledenadministratie bijhoudt. Ook wijzigingen in adres, telefoon, E-mail, etc. moeten ook aan de penningmeester doorgegeven worden.

Recreanten die af en toe willen spelen kunnen ook per keer (avond) afrekenen (€ 5,=) bij de bar.
Vele recreanten nemen een zogeheten ”Zomerabonnement” (mei/juni/juli) wat € 60,= kost, een maandabonnement kost € 20,=.  Voor beide abonnementen moet ook een inschrijfformulier worden ingeleverd, waarna een factuur volgt.

 

Het bankrekeningnummer van ATC:

IBAN Bankrekeningnummer NL55 INGB 0004 4245 58

bottom of page